Energetický audit, energetické ztráty objektů

Dolany 104, 783 16 Dolany, Tel.: +420 585 154 884, Mob.: +420 608 618 810, E-mail: karel@dokaizol.cz


www.energeticky-audit.com

 Zpracování energetického auditu energetických ztrát objektů

Energetický audit je často požadován jako příloha žádosti o dotaci na energetický projekt, např. na zateplení budovy či jiné snižování energetické náročnosti objektu nebo na instalaci obnovitelného zdroje energie (např. dotační program EKO-ENERGIE). Bývá i podkladem pro banky při posuzování žádostí o úvěr na realizaci energetických investic.Energetický audit lze doporučit také při plánované rekonstrukci budovy. Kvalitně zpracovaný energetický audit je užitečným podkladem při rozhodování o postupu rekonstrukce - měl by obsahovat doporučení a ekonomické vyhodnocení úsporných opatření.
Dle zákona č. 406/2000 Sb. §9 a vyhlášky č. 213/2001 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 425/2004 Sb., musí energetický audit obsahovat:

Energetický audit

a) zhodnocení současného stavu budovy a energetického hospodářství,
b) výši technicky dosažitelných energetických úspor,
c) návrhy variant energetických úspor a zdůvodnění doporučení dané varianty včetně ekonomického vyhodnocení,
d) posouzení využití obnovitelných zdrojů energie pro předmět energetického auditu včetně ekonomického hodnocení
e) závěrečný posudek energetického auditora.

V energetickém auditu nalezneme odborné zhodnocení současného stavu energetického hospodářství budovy nebo areálu. Energetický audit hledá možné energetické úspory a navrhuje opatření, která vedou ke snížení energetické náročnosti budovy nebo celého areálu.Výsledkem jsou tedy konkrétní výstupy o výši energetických úspor, uvažovaných investičních nákladech, o ekonomickém přínosu energetických úspor, o enviromentálních přínosech navržených opatření apod.

Neváhejte nás kontaktovat

Neváhejte nás kontaktovat Ing. Karel Dolák
Dolany 104, 783 16 Dolany
Tel.: +420 585 154 884 | Mob.: +420 608 618 810
E-mail: karel@dokaizol.cz

 


Provozováno CMS / Eshop (c)2014 Czechproduct.cz s.r.o. | podpora | mapa webu